10 maja, 2016

Baza dydaktyczna

Naszą bazę dydaktyczną stanowi Centrum Wspinaczkowe TRANSFORMATOR, w Katowicach Ligocie.

 

Jest to postindustrialny obiekt zaanektowany na potrzeby centrum sportowego. Jego duża wysokość (ponad 11 m), postindustrialny charakter (różne elementy konstrukcji stalowych), wyposażenie w atestowane punkty asekuracyjne, dostęp do pomocy multimedialnych, oraz zaplecze socjalne czynią z katowickiego obiektu doskonały poligon do zapoznania się z technikami dostępu linowego i budowlanego. Zapewniamy również na czas trwania kursu sprzęt niezbędny do jego przeprowadzenia.

 

Mając na uwadze specyfikę prac na wysokości w dostępie linowym jak i budowlanym, szkolenia odbywają się również na wskazanym przez klienta obiekcie.