10 maja, 2016

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie budowlanym.

Dostęp budowlany to wszystkie prace na wysokościach. Żeby dostać się do stanowiska pracy wykorzystuje się w nich klasyczne środki techniczne: drabiny, rusztowania, podnośniki, podesty. Także wspinaczka po elementach konstrukcji i po budowlach takich jak słupy, kratownice czy maszty jest rodzajem dostępu budowlanego. Po dojściu do stanowiska posiadany sprzęt i umiejętności wykorzystuje się do ochrony przed upadkiem z wysokości, pracy w ograniczeniu
(niedopuszczenia do strefy upadku) i do pozycjonowania z użyciem podparcia lub podwieszenia.

Prowadzone przez nas szkolenia są dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów związanych z wykonywaniem prac na wysokościach.

Dzielą się na szkolenia:
– wstępne,
– okresowe
– instruktaże stanowiskowe.

Kursy przeznaczone są dla pracowników narażonych na upadek z wysokości w różnych sektorach gospodarki takich jak: budownictwo, elektroenergetyka, gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, telekomunikacja, telefonia komórkowa.
Nasze zajęcia uczą samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokościach, wykorzystując sprzęt asekuracyjny oraz wykonywania pracy w podparciu. Uczestnicy zapoznają się także z technikami ewakuacji z wysokości oraz z podstawami pierwszej pomocy. Na część teoretyczną składają się wykłady, w trakcie których omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Szczególną uwagę zwraca się na ocenę ryzyka zawodowego.

Szkolenia prowadzimy na wskazanych przez pracodawcę stanowiskach pracy na terenie całej Polski oraz na terenie naszej bazy szkoleniowej w CW Transformator

Czas trwania:
szkolenie wstępne 2 – 3 dni,
szkolenie okresowe 1 – 2 dni,
instruktaż stanowiskowy 8 godz.

Czas trwania zależny jest od kilku czynników: zakres wykonywanej pracy, dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej. Szkolenie jest realizowane jako wstępne i okresowe zgodnie z przepisami BHP. Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie prac w dostępie budowlanym.
Program szkolenia jest dostosowany i przesłany po zapisaniu się na szkolenie.

Główne punkty programu:

Teoria:
– przepisy prawne i BHP
– czynniki niebezpieczne podczas pracy
– ocena ryzyka zawodowego
– sposoby ochrony przed upadkiem
– dobór oraz obsługa sprzętu SOI
– organizacja stanowiska pracy
– budowa stanowisk, wiązanie węzłów
– budowa systemów prowadnic poziomych i pionowych

Praktyka:
– prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem dostosowany do wykonywanej pracy
– przemieszczanie się na stanowisku pracy, pozycjonowanie
– wykonywanie pracy pod nadzorem instruktora
– techniki ratownicze
– organizacja akcji ratowniczej, opuszczanie poszkodowanego
– transport materiałów i narzędzi
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.