10 maja, 2016

Szkolenie w dostępie linowym

Dostęp linowy jest rodzajem pracy na wysokości prowadzonym w podwieszeniu lub podparciu. Stosuje się w nim dwa oddzielne, zakotwiczone i współdziałające systemy linowe – jeden roboczy, drugi zabezpieczający. Techniki dostępu linowego wykorzystuje się zawsze tam gdzie jest potrzebne przemieszczanie się po linie (np. podchodzenie, zjazd) w celu wykonania określonej pracy.

szkolenia_1

Dlaczego nasz kurs?

Obecnie szkolenia do prac wysokościowych znajduje się w ofercie większości szkół wspinania. Nawet ich cena jest niższa niż oferowany przez nas kurs. Dlaczego więc nasze szkolenie? Wielu z instruktorów realizuje szkolenia tego typu na sprzęcie sportowym nie posiadającym ani norm ani atestów zezwalających na wykorzystywanie go w pracach na wysokości. Jest to wygodne dla osób szkolących gdyż nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów na zakup sprzętu, przy okazji można takie szkolenie zrealizować przy okazji kursu wspinaczkowego. Ponadto sprzęt sportowy jest nieergonomiczny – zamiast pracę ułatwiać to ją utrudnia. To wpływa na niską cenę kursu.

To po pierwsze. Po drugie, równie ważnym czynnikiem jest program kursu. Niemal 100% z nich zakłada naukę tylko podstawowych technik związanych ze zjazdem czy podchodzeniem. Zgadza się, są to najczęściej stosowane techniki. A co w przypadku bardziej wymagającego zlecenia lub wypadku? Większość szkolonych zauważa że 3-4 dniowe szkolenie to naprawdę minimalny okres czasu na opanowanie i trenowanie nowych umiejętności i technik.

Wybierając inną ofertę szkoleniową, dla własnego bezpieczeństwa upewnij się czy twój instruktor nie oglądał prac wysokościowych na zdjęciach. Spytaj go o jego doświadczenie zawodowe, zawsze możesz poprosić o zdjęcia!

szkolenia_2

System szkolenia opiera się na dwóch poziomach kwalifikacji. Różnią się one zakresem tematycznym i uzyskiwanymi umiejętnościami:

1. ZAAWANSOWANY KURS TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Pięciodniowe szkolenie umożliwiające zdobycie kwalifikacji w zawodzie alpinisty przemysłowego. Jego ukończenie pozwala na wykonywanie wszelkich prac na wysokości, zarówno w formie alpinizmu przemysłowego (dostęp linowy) jak i technikami dostępu budowlanego. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim rozporządzeniem, umożliwiające wykonywanie zawodu alpinisty przemysłowego.

2. OKRESOWY KURS TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Dwudniowe szkolenie odświeżające techniki alpinizmu przemysłowego.
Jest ono nakazane przepisami BHP dotyczącymi szkoleń (w przypadku pracy na wysokości nie rzadziej niż raz w roku).
Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim rozporządzeniem prawnym, dotyczącym szkoleń, w ramach BHP.

3. WSTĘPNY KURS TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Podstawowe, trzydniowe szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zamierzających sporadycznie wykonywać proste prace na wysokości, takie jak zjazd i podchodzenie w systemie dwulinowym. Jego ukończenie pozwala wykonywać typowe prace z łatwym dostępem do stanowiska zjazdowego. Z naszego doświadczenia szkoleniowego wynika, iż w dużej ilości przypadków wiedza uczestników takiego kursu jest zbyt mała, by w sposób bezpieczny i samodzielnie pracowali na wysokościach. Jako sugestie proponujemy nadzór doświadczonych współpracowników.
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim rozporządzeniem umożliwiającym wykonywanie zawodu alpinisty przemysłowego w sposób sporadyczny, dodatkowy.

4. WSTĘPNY KURS TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO – SZKOLENIE OKRESOWE
Jednodniowe szkolenie mające na celu unifikacje i odświeżenie wiedzy na temat najprostszych technik linowych, oraz czynności sporadycznie wykonywanych na wysokości (zjazd i podchodzenie w systemie dwulinowym). Szkolenie to jest nakazane przepisami dotyczącymi szkoleń w ramach BHP (w przypadku pracy na wysokości nie rzadziej niż raz w roku).
Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim rozporządzeniem prawnym dotyczącym szkoleń w ramach BHP.

Szkolenie podstawowe:

– Przepisy prawne i BHP dotyczące pracy na wysokościowe
– Prezentacja poprawnie wykonywanych prac na wysokości oraz niewłaściwości
– Przygotowanie stanowiska roboczego
– Omówienie środków ochrony indywidualnej oraz jego zastosowanie
– Nauka przydatnych węzłów, budowa stanowisk
– Zjazdy w różnych przyrządach z autoasekuracją
– Podchodzenie po linie
– Praca w zjeździe, podchodzenie, ćwiczenie różnych technik
– Techniki dodatkowe: transfer, przejście przez węzeł, praca w desce
– Ratownictwo na linach ofiary
– Egzamin

Szkolenie rozszerzone:

– Przepisy prawne i BHP dotyczące pracy na wysokościowe
– Prezentacja poprawnie wykonywanych prac na wysokości oraz niewłaściwości
– Przygotowanie stanowiska roboczego
– Omówienie środków ochrony indywidualnej oraz jego zastosowanie
– Nauka przydatnych węzłów, budowa stanowisk
– Zjazdy w różnych przyrządach z autoasekuracją
– Podchodzenie po linie
– Praca w zjeździe, podchodzenie, ćwiczenie różnych technik
– Techniki dodatkowe: transfer, przejście przez węzeł, praca w desce
– Ratownictwo na linach ofiary
– Praca na dachach, kratownicach i drabinach
– Zaawansowane techniki linowe
– Techniki dostępu budowlanego
– Zaawansowane techniki ratownicze- opuszczanie, podciąganie i tyrolka
– Egzamin