Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Termin: – Uczestnicy Szkolenie jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego Read more about Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami[…]