Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników

Termin: – Uczestnicy Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie Read more about Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników[…]