10 maja, 2016

Om Oss

PRACE WYSOKOŚCIOWE

Zajmujemy się pracami remontowo-budowlanymi na wysokich obiektach. Oferujemy szeroki wachlarz usług, stosując techniki i sprzęt alpinistyczny. Dzięki specjalistycznym umiejętnościom realizujemy prace na każdych wysokościach, w trudno dostępnych miejscach. Dzięki sprawdzonej wiedzy z zakresu dostępu linowego, zbudowaliśmy zdyscyplinowany zespół do wykonywania różnorodnych prac. Przywiązujemy ogromną wagę do szkolenia pracowników w celu zapewnienia, że będą oni w pełni kompetentni w pracy, którą wykonują. Zapewniamy to poprzez połączenie zewnętrznych kursów, szkoleń wewnętrznych oraz prowadzenie nadzory własnego nad wykonywanymi pracami.

Wykonujemy prace w krótkim terminie, bez konieczności stawiania rusztowań i użycia podnośników nie zakłócając normalnej pracy obiektu. W związku z tym koszty naszych usług są niższe niż koszty usług wykonywanych metodami tradycyjnymi. Posiadane uprawnienia instruktorskie z zakresu technik dostępu linowego dają nam możliwość prowadzenia szkoleń z dostępu linowego oraz budowlanego. Szkolenia prowadzimy na obiekcie wyznaczonym przez klienta lub w naszym centrum szkoleniowym.

Obecnie wiele firm oferuje usługi wysokościowe w przemyśle czy reklamie. Na nie szczęście większość z działających na rynku firm utożsamia prace alpinistyczne z kilkoma mało skomplikowanymi operacjami sprzętowymi, nie zauważając całej gamy zagadnień oraz wymogów formalnych związanych z wykonywaniem pracy w szczególnie niebezpiecznych warunkach.

PRACUJEMY KOMPETENTNIE i zgodnie z prawem

Nasze doświadczenia z pracami wysokościowymi rozpoczęliśmy w 1998 roku. Czynnie w zawodzie alpinisty przemysłowego działamy do dziś. Specjalizujemy się w pracach interwencyjnych, montaż oraz zleceniach „trudnych” wymagających planowania i organizacji pracy.

Bardzo istotne również jest poznanie zasad BHP i przepisów prawa którym podlega praca alpinisty przemysłowego. Skoro nasza praca na wysokości podlega przepisom podlega również kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy. Rażące niedociągnięcia (z punktu widzenia PIP) takie jak sprzęt niezgodny z normami, bark szkoleń BHP, brak aktualnych badań lekarskich czy oceny ryzyka na stanowisku pracy, naraża osobę kontrolowaną na wysokie kary pieniężne. Na naszych kursach nie tylko opowiadamy o BHP ale również dajemy możliwość zdobycia stosownych dokumentów, potrzebnych do rozpoczęcia pracy.

Posiadamy  uprawnienia INSTRUKTORA organizacji IRATA

        

W ofercie AGRESIVY znajdują się szkolenia z zakresu PRACY NA WYSOKOŚCI W DOSTĘPIE LINOWYM z zastosowaniem zgodnego z normami Sprzętu Ochrony Indywidualnej oraz technik alpinistycznych.