10 maja, 2016

Obsługa firm

Wychodząc naprzeciw potrzebą naszych klientów. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Waszym zakładzie pracy.

– Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp,
– Przeprowadzanie kontroli warunków pracy połączone z opracowywaniem wniosków i propozycji działań zmierzających do usunięcia zaobserwowanych zagrożeń,
– Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
– Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
– Sporządzania analiz oraz rocznej oceny stanu bhp,
– Prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu bhp,
– Ochrona przeciwpożarowa