Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Termin: – Uczestnicy Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w Read more about Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych[…]