Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Termin: – Uczestnicy Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w Read more about Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych[…]

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin: – Uczestnicy Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny Read more about Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych[…]